Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Laatste update: 27 april 2021

Quora is een plek die mensen de kracht geeft kennis te delen en de wereld beter te begrijpen. We zijn van mening dat als mensen zich niet veilig voelen, zij niet kunnen bijdragen aan die kennis of luisteren naar iemand met een andere mening. De volgende regels zorgen ervoor dat iedereen op Quora een veilige en prettige ervaring heeft.

Wees aardig, toon respect

Quora’s hoofdregel Wees aardig, toon respect bestaat uit de volgende gedragsnormen:

Ga met anderen in gesprek op een constructieve manier
Wees ervan doordrongen dat iedereen aan Quora bijdraagt om van het platform een geweldig hulpmiddel te maken voor diverse achtergronden, geloofsovertuigingen en meningen. Ga debat niet uit de weg maar doe het op een beleefde en respectvolle manier en wees attent voor anderen.

Geen haatdragende taal
Quora is een plek voor beleefde gesprekken en daarom tolereren we geen content die iemand anders aanvalt of kleineert op basis van hun ras, gender, religie, nationaliteit, etniciteit, politieke groep, seksuele geaardheid of ander kenmerk. Alle generalisaties over deze onderwerpen moeten zo neutraal mogelijk worden geformuleerd.

Geen ongewenst gedrag en pesterij
Kwetsend gedrag en misbruik van anderen is niet toegestaan. Herhaaldelijk en ongewenst contact is een vorm van intimidatie. Content die bedreigingen bevat jegens anderen of content die geweld aanwakkert (inclusief zelfbeschadiging) is niet toegestaan.

Respecteer de rechten van anderen

Identiteits- en misleidende activiteiten
Je Quora-profiel moet je nauwkeurige en waarheidsgetrouwe gegevens gebruiken en ons naambeleid volgen. Gebruik Quora niet om je voor te doen als een andere persoon, te handelen namens een identiteit zonder dat je daarvoor bent gemachtigd of meerdere accounts aan te maken met als doel om het beleid van Quora te schenden.

Intellectueel eigendom en persoonlijke rechten
Publiceer geen zaken die een inbreuk zijn op intellectueel eigendom of de persoonlijke rechten van derden. Het overnemen of kopiëren van materiaal van een andere bron is toegestaan mits de bron vermeld wordt en er aanhalingstekens en/of blokcitaten gebruikt worden. Meer informatie.

Respecteer het Quora-platform

Geen spam
Gebruik Quora niet om spam te publiceren of aan te trekken. Meer informatie

Geen schadelijke of illegale activiteit
Draag niet bij aan virussen, malware en andere schadelijke programma’s. Hetzelfde geldt voor activiteiten die de werking van Quora beschadigen of onderbreken of die de beveiliging of gebruikersverificatie trachten te omzeilen. Gebruik Quora niet voor onwettige of frauduleuze activiteiten, of om illegale handelingen te promoten.

Volg de andere regels van Quora’s beleid
Volg ook de andere regels van Quora’s beleid die Quora nu en dan toevoegt of wijzigt. Meer informatie

Melden van problemen

Als mensen getuige zijn van iets op Quora waarvan ze denken dat dit in strijd is met onze regels, richtlijnen en beleid dan kan dit gemeld worden via onze speciale tool binnen het product of via ons contactformulier.

Het schenden van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik kan resulteren in de verwijdering van content of de beperking of beëindiging van het account van de Quora-gebruiker. Meer informatie